Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

tooskaa
9301 3c6d
Reposted fromiamstrong iamstrong viamiamor miamor
tooskaa
5649 11c2 500
Reposted fromuoun uoun viaphilomath philomath
tooskaa
7147 b702
Reposted fromuoun uoun viaphilomath philomath
tooskaa
tooskaa
3524 3169 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseverine severine
tooskaa
9240 4f5f 500
tooskaa
tooskaa
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viamiamor miamor
tooskaa
0499 e0aa
Reposted byveroncashiawasedawamidajjeanneelovvie
tooskaa
0431 3007
Reposted bymonemixxmauzxxcomiendoliricakrainakredekmagdenvjaMezamechoppedheidiamkejtanastasiefemme-fatalSurvivedGirlakyszniedonaprawienia
tooskaa
9093 85cf
Reposted byveroncagosiakowezabkakochaksieciaSkydelanbanshedangelperdidoxxmauzxx
tooskaa
9033 797a
Reposted bySkydelanekhemmjeanneeLenjaxxmauzxxsexlovenmagickingavonschabert
tooskaa
5832 33c8
Reposted bySkydelanczescdowidzeniamonemiheartmuscle
tooskaa
5401 731b
Reposted bySkydelanleniwieeccricettacoolstorybro23leniwieecaagaatttaa

July 09 2015

tooskaa
Żałowanie do niczego nie prowadzi. To patrzenie w przeszłość, której nie można zmienić.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianoresistance noresistance
tooskaa
5486 8dfa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianoresistance noresistance
tooskaa
8751 b8cb
Reposted bymowinekidzimowinekaagaatttaa
tooskaa
2724 da93
Reposted bynoresistancemowinekSkydelanbansheekhemmparadisoalicjazkrainyczarowjeanneebjureczkoheparynanathlovesamydoraxxmauzxxHandypersonCannonballlaparisienneolivierkohsoquietgitanalalunalittlewhiteliesSkydelanja-sowakashkashniedoskonalosc
tooskaa
Reposted frombluuu bluuu viamiejmniej miejmniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl